Новини

От 15-17.01.2020г търговският екип на “КАЛИНА” ООД се събра на традиционната си  годишна среща.
Колегите Търговски представители пристигнаха всеки от своя регион на страната,
за да обсъдим постигнатите резултатите от изминалата година, както и да планираме дейността си през настоящата.
В рамките на тези три дни разгледахме детайлно постигнати обороти, обсъдихме възникнали проблеми и положителни промени във всеки от регионите.
Всеки един от колегите имаше възможността да запознае останалите със спецификата на своя регион, да сподели своите притеснения, както и да отправи предложения към мениджърите на компанията, относно развитие на региона си.

Както всяка година, се обсъдиха и варианти за разширяване на портфолиото на компанията с нови продукти, които биха били атрактивни за обектите, които зареждаме. Предложенията бяха много, като посоката е една – задължително артикулите да са здравословни и висококачествени.

Считаме, че този формат на работни срещи е изключително полезен за всеки един от присъстващите, както и за компанията като цяло.
Пожелаваме си поредна успешна година, в която да надграждаме постигнатото до тук, следвайки своето мото:

“Качеството е най-добрия бизнес план.”.

 

 

 

 

 

 

Меню